Usluge

Usluge revizije

Usluge revizije

 

 • Prema licenci koju posjedujemo od Federalnog ministarstva finansija, ovlašteni smo za obavljanje revizije finansijskih izvještaja:
 • Revizija finansijskih izvještaja malih, srednjih i velikih obveznika
 • Revizija konsolidiranih finansijskih izvještaja
 • Revizija o ispunjenju ugovorenih obaveza
 • Ostali oblici revizija

 

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

 • Obavljamo usluge vođenja poslovnih knjiga za:
 • Obrtnike-samostalne djelatnosti
 • Preduzeća-d.o.o. i d.
 • Udruženja
Usluge poreskog savjetovanja

Usluge poreznog savjetovanja

 • Nudimo usluge poreznog savjetovanja sa aspekta direktnih i indirektnih poreza:
 • Direktni porezi-(Porez na dohodak, Porez na dobit, Porez na imovinu)
 • Indirektni porezi-(Porez na dodanu vrijednost-PDV)
 • Formiranje i podnošenje važećih Zakonskih obrazaca za pomenute vrste
 • Savjetovanje u vezi pravilnog poslovanja prema Zakonskih propisima, za direktne i indirektne
Registracija privrednih društava

Registracija privrednih društava

 • Pomoć oko poslova registracije
  • Privrednih društava-d.o.o.
  • Obrta
 • Kompletiranje potrebne dokumentacija pri osnivanju privrednih društava (izrada odluka-o osnivanju, promjeni direktora, promjeni adrese, prenosu udjela)
Usluge E-Bankinga

Usluge E-bankinga

 • Pomoć pri plaćanja obaveza prema dobavljačima, i obaveza za poreze i doprinose, putem elektonskog bankarstva.
Usluge dobijanja radnih dozvola i privremenih boravaka

Usluge dobijanja radnih dozvola i privremenih boravaka

 • Pomoć pri dobijanju radnih dozvola i rješenja o privremenom boravku za nerezidente
 • Formiranje potrebne dokumentacije i zahtjeva pri predaji prema Zavodu za zapošljavanje (radna dozvola), i prema Terenskom centru za strance (privremeni boravak).
Ostale usluge

Ostale usluge

 • Izrade različitih menadžerskih izvještaja i analiza,
 • Izrade statističkih izvještaja,
 • Obračun ugovorenih i zateznih kamata,
 • Komunikacija sa informatičarima u vezi odabira programa za računovodstvo i nadogradnje istog,
 • Usluge u toku inspekcijskog nadzora i žalbe po istim (žalbe i primjedbe na zapisnike i rješenja Porezne uprave),
 • Praćenje i analiza poreskih propisa iz oblasti poslovanja klijenta,
 • Izrada pravilnika poslovanja,
 • Pomoć u šemama knjiženja,
 • Izrada biznis